Spoštovani obiskovalci, drage obiskolvalke, cenjeni naši partnerji!

Obvešcamo vas, da od 1-ga februarja 2021. se bo spremenilo DOMAIN ime postaje Radia Monošter. Končnica HU še bo v uporabi do 1-ga septembra 2021. Po tistem obdobju E-mailji sodelavcev, naša spletna stran se bodo končali namesto radiomonoster.hu na

radiomonoster.com
Naslednji

Sodelavci

Attila Bartakovič direktor

Valerija Časar urednica - reporterka

Ana Braunštein urednica - reporterka

Monika Dravec urednica - reporterka

Margita Mayer urednica - reporterka

Andreja Korpič dopisnica iz Markovec

Klara Fodor dopisnica iz Monoštra

Miki Roš humorist iz Slovenije

Silva Eöry dopisnica iz Murske Sobote

Magda Horvath dopisnica iz Ljubljane

Ildika Windisch knjigovodkinja

V živo

12.00 - 16.00h