Spoštovani obiskovalci, drage obiskolvalke, cenjeni naši partnerji!

Obvešcamo vas, da od 1-ga februarja 2021. se bo spremenilo DOMAIN ime postaje Radia Monošter. Končnica HU še bo v uporabi do 1-ga septembra 2021. Po tistem obdobju E-mailji sodelavcev, naša spletna stran se bodo končali namesto radiomonoster.hu na

radiomonoster.com
Naslednji

Slovenska bralna značka 2020/2021

 

 

ČAS TRAJANJA

od novembra 2020 do aprila 2021

 

BRALEC PREBERE TRI KNJIGE

z bralnega sezenama po lastnem izboru

 

iz izbranih knjig se na prijavnico izpiše NAJLJUBŠI ODSTAVEK

oz. MISEL, ki je BRALCA v knjigi najbolj navdihnila

 

oddate na BIBLIOBUSU

 

ZAKLJUČNO SREČANJE

vseh udeležencev bo v MONOŠTRU

 

Predlagane knjige

- ČE KLONKAŠ, SA TI OPRE; Življenjske zgodbe iz Porabja

- POPOTOVANJE OD CIFRA DO ČRETNIKA; Roš, M. Milivoj

- NA MEJI DVEH SVETOV; Zadravec, Jože

- ZGODBE MINULEGA SVETA; Čačinovič, Rudi

- TUDI TO JE SLOVENSKO PORABJE; Perger, Valerija

- NA VALOVIH SREČE IN POGUBE; Rakovec-Felser Zlatka

- PRAH VESOLJA; Tomšič, Tomaž

- KARANTANSKI ROKOPISI; Sivec, Ivan

- KRALJEVA GORA; Klavora, Vasja

V živo

12.00 - 16.00h