Spoštovani obiskovalci, drage obiskolvalke, cenjeni naši partnerji!

Obvešcamo vas, da od 1-ga februarja 2021. se bo spremenilo DOMAIN ime postaje Radia Monošter. Končnica HU še bo v uporabi do 1-ga septembra 2021. Po tistem obdobju E-mailji sodelavcev, naša spletna stran se bodo končali namesto radiomonoster.hu na

radiomonoster.com
Naslednji

Razpis

Slovenska zveza lepau zové vsakšoga

k sodelovanji na razpisi

PRIPRAVLANJE NA VÜZEN

Čakamo, ka nam pošlete kejpe (fotografije) o tom,

kakšne vüzenske okrase (dekoracije) ste napravili doma

na dvera, stejno, sto, v okno ali pred kučo.

Dekoracije aj baudejo pripravlene z rokami (ročno), ideje pa naj se vežejo na vüzenske svetke.

Fotografije o okrasaj čakamo do 23. marca 2021, leko je pošlete po elektronski pošti: biserka.bajzek@gmail.com, nikoletta.vajda@gmail.com

ali pa na naš poštni naslov:

Zveza Slovencev na Madžarskem

9970 Szentgotthárd

Gárdonyi ulica 1.

Najboljše dekoracije mo nagradili s praktičnimi nagradami.

Vaša dela bomo objavili na spletni in facebook strani Zveze Slovencev na Madžarskem.

 

V živo

12.00 - 16.00h