Spoštovani obiskovalci, drage obiskolvalke, cenjeni naši partnerji!

Obvešcamo vas, da od 1-ga februarja 2021. se bo spremenilo DOMAIN ime postaje Radia Monošter. Končnica HU še bo v uporabi do 1-ga septembra 2021. Po tistem obdobju E-mailji sodelavcev, naša spletna stran se bodo končali namesto radiomonoster.hu na

radiomonoster.com
Naslednji

POZIV

POZIV

Državne slovenske samouprave

Na osnovi uradno prečiščenega besedila Pravilnika 89/2016. (VIII.25), ki ga je s sklepom potrdila Skupščina Državne slovenske samouprave, imajo pravico kandidate za »NAGRADO ZA SLOVENCE NA MADŽARSKEM« predlagati:

 • člani Skupščine
 • lokalne Slovenske narodnostne samouprave
 • civilne organizacije, ki so povezane s slovensko skupnostjo
 • ustanove Državne slovenske samouprave
 • fizične osebe.

Na podlagi prvega odstavka 3. člena omenjenega Pravilnika:

Nagrado Za Slovence na Madžarskem lahko prejme organizacija (skupnost) ali posameznik,

 • čigar delo vpliva na vso slovensko narodno skupnost na Madžarskem ali
 • ki ima posebne zasluge v posamezni regiji ali naselju ali
 • ki tvori živo vez med Slovenci na Madžarskem in Slovenci v matični državi ali
 • ki je aktivno prispeval k ohranjanju slovenskega izobraževanja, kulture in tradicije med Slovenci ali
 • ki je aktivno sodeloval pri ustanavljanju, razvoju in uveljavljanju raznih slovenskih organizacij (samoupravne ali civilne organizacije ipd.) na Madžarskem,
 • ki je v preteklem obdobju imela veliko kakovostnih narodnostnih prireditev in srečanj
 • ki ima zelo aktivno članstvo ali
 • ki uspešno sodeluje z drugimi slovenskimi ali madžarskimi organizacijami ali
 • ki prispeva k prepoznavnosti slovenske kulture v družbi ali
 • ki je vzpostavila in ohranja dobre stike z lokalnimi skupnostmi in organizacijo,
 • ki ima posebne zasluge in je nesebično deloval pri ohranjanju stvarne dediščine, vezane na slovensko narodno skupnost na Madžarskem,
 • ki ima posebne zasluge na področju verskega življenja v materinščini.

Prosimo, da predloge v zvezi s predlaganimi osebami/organizacijami (skupnostmi) ter podroben opis njihovih dejavnosti in dosežkov, ki so osnova za podelitev nagrad, pošljete pisno na priloženem obrazcu Priloga št. 1 najkasneje do 10. avgusta 2021, na naslov predsednika Državne slovenske samouprave.
(9985 Felsőszölnök, Templom út 8./Gornji Senik, Cerkvena pot 8.)

Epidemiološke razmere lahko vplivajo na postopek presoje predlogov za nagrajence in dodelitev nagrad ter na protokol podelitve nagrad.

Gornji Senik, 12. julija 2021

 

                                                                                                                       Karel Holec

                                                                                                                         predsednik

V živo

12.00 - 16.00h