Spoštovani obiskovalci, drage obiskolvalke, cenjeni naši partnerji!

Obvešcamo vas, da od 1-ga februarja 2021. se bo spremenilo DOMAIN ime postaje Radia Monošter. Končnica HU še bo v uporabi do 1-ga septembra 2021. Po tistem obdobju E-mailji sodelavcev, naša spletna stran se bodo končali namesto radiomonoster.hu na

radiomonoster.com
Naslednji

Natečaj

 

 

Republika Slovenija letos praznuje 30. obletnico svoje samostojnosti. Ob tej priložnosti vas vabimo, da sodelujte na ustvarjalnem natečaju z naslovom »SLOVENIJA ZAME«.

Natečaj je namenjen vsem, ki želite izraziti svoja občutja, vtise, opažanja in poglede povezane z matično domovino Slovenijo.

Narišete lahko risbo, ustvarite sliko, izdelate maketo, skulpturo ali kolaž. Svoje izdelke v fizični obliki (ne fotografirane) pošljite na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem: 9970 Szentgotthárd/Monošter, Gárdonyi ulica 1.

Rok za oddajo likovnih del: 31. maj 2021.

Prosimo vas, da izdelku priložite naslednje podatke: ime, priimek, starost, naslov, e-poštni naslov. 

Izbrana dela bodo meseca julija razstavljena na osrednji prireditvi ob praznovanju 30. obletnice samostojnosti Slovenije v Slovenskem domu v Monoštru. Po končani razstavi bomo izdelke vrnili lastnikom.

Za podrobnejše informacije se obrnite na telefonski številki +36 94 380 208 ali na naslednja e-poštna naslova: biserka.bajzek@gmail.com, nikoletta.vajda@gmail.com

Avtorji likovnih del se strinjajo z objavo poslanih del in osebnih podatkov za potrebe promocije natečaja.

V živo

12.00 - 16.00h